logo

W czerwcu 2007 roku z inicjatywy kilkunastu zapaleńców, miłośników zwierząt powstał Komitet Założycielski Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych "Cztery Łapy" w Jastrzębiu Zdroju.

Cele Stowarzyszenia:

1. Ochrona zwierząt, niesienie pomocy zwierzętom, szczególnie jej potrzebującym:
- pozostających czyjąś własnością, lecz traktowanych w sposób niehumanitarny;
- wolno żyjącym chorym oraz potrzebującym pomocy.
2. Uświadamianie lokalnych społeczności o prawach zwierząt, propagowanie odpowiedzialności za byt zwierząt udomowionych (zwłaszcza psów i kotów), przeciwdziałanie wszelkim formom okrucieństwa wobec zwierząt.
3. Działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, także na rzecz ochrony przyrody.