Trwa realizacja projektu „Cztery łapy- Cztery kąty”

Projekt „Cztery łapy – Cztery kąty” promuje działania mające na celu walkę z bezdomnością zwierząt, zapobieganie bezdomności zwierząt, kształtowanie właściwej postawy u dzieci i młodzieży wobec zwierząt a tym samym ma na celu ochronę zwierząt.

 

Zajęcia w ramach projektu „Cztery łapy- Cztery kąty” realizowane są w wybranych przedszkolach i szkołach podstawowych Jastrzębia –Zdroju. Uczestnikami są dzieci w trzech grupach wiekowych. W ramach projektu przeprowadzone są pogadanki i ćwiczenia tematyczne (np. zajęcia plastyczne, konkursy, zgaduj-zgadula,) dla dzieci młodszych a dla dzieci starszych pogadanki, wykłady i warsztaty budowy domków/budek dla kotów. Zajęcia i warsztaty uzupełnią program szkolny o treści dotyczące bezdomności zwierząt, tym samym przyczyniając się do skuteczniejszej realizacji zadań dotyczących walki z bezdomnością zwierząt na terenie Jastrzębia- Zdroju.
 
Bezdomność zwierząt jest problemem dotyczącym prawie każdego osiedla ludzkiego. Zwierzęta stają się bezdomne na skutek działania człowieka, dlatego świadome decyzje
człowieka są potrzebne do rozwiązania tego problemu. Bezdomne psy i koty wolnożyjące w mieście potrzebują pomocy człowieka. Wyłapywanie i oddawanie zwierząt do schroniska nie jest równoznaczne z rozwiązaniem tego problemu, tym bardziej, że pozbawienie wolności kotów wolnożyjąch w środowisku miejskim jest częstym skazaniem ich na śmierć. Zwierzęta bezdomne i wolnożyjące w środowisku miejskim, często zaniedbane, chore stanowią niebezpieczeństwo dla innych zwierząt oraz ludzi. Rozmnażając się poza kontrolą człowieka, zwiększają populację bezdomnych psów i kotów wolnożyjących. Poprzez celowe i świadome nasze działanie można
przystąpić do zmniejszenia skali zjawiska bezdomności zwierząt. Istnieje potrzeba ukształtowania u dzieci i młodzieży odpowiedniej postawy obywatelskiej
wobec środowiska lokalnego, również środowiska przyrodniczego oraz potrzeba zaangażowania najmłodszych mieszkańców w życie miasta. Warunkiem niezbędnym do wprowadzenia i realizacji nowych uchwał jest przekonanie mieszkańców o powadze problemu oraz wzbudzenie w mieszkańcach odpowiedzialności za swoje działania względem zwierząt udomowionych oraz przekonanie o skuteczności tych działań. Ponadto istnieje potrzeba uwrażliwienia dzieci na cierpienia zwierząt bezdomnych i wolno-żyjących. Dzieci będąc świadome, że zwierzęta, podobnie jak ludzie, odczuwają głód, strach, tęsknotę, ból, także radość, będą w stanie odpowiednio ustosunkować się do bezdomnego zwierzęcia.
Domki/budki dla bezdomnych kotów zostaną rozmieszczone na terenie Miasta, otrzymają je również zainteresowane karmicielki kotów.
 
„CZTERY ŁAPY – CZTERY KĄTY”
Projekt współfinansowany ze środków budżetowych Miasta Jastrzębie-Zdrój

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *