cztery lapy

Plany na 2018 rok

W 2018 roku planujemy kontynuować działalność z 2017 r.

 

I. Jak co roku, w ramach konsultacji społecznych, opiniujemy programy opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla okolicznych gmin. 

II. Projekt „Pomoc dla miejskich kotów”, dofinansowany ze środków budżetu Miasta Jastrzębie- Zdrój. Projekt ten jest kontynuacją działań podjętych przez Stowarzyszenie w poprzednim roku, a więc sterylizacja kotów miejskich + dokarmianie kotów + utrzymanie w czystości domków/budek dla kotów rozmieszczonych na terenie miasta w zeszłym roku. Wszystko to realizujemy przy pomocy wolontariuszy – opiekunów kotów. Projekt zakończy się 31 maja 2018.

III. Jesienią planujemy zrealizować kolejny projekt, roboczo nazwany „Azyl II- domek na zimę”, który (mamy nadzieję) zostanie wsparty środkami Miasta Jastrzębie-Zdrój. W ramach tego projektu chcemy zakupić i rozmieścić w mieście kolejne zimowe domki dla kotów. Przewidujemy również dokarmianie kotów miejskich.

IV. W ramach środków własnych planujemy prowadzić dalszą sterylizację kotów wolnożyjących w środowisku miejskim, czyli popularnie mówiąc – kotów bezdomnych. Sterylizacja kotów, zwłaszcza kotek, znacząco ogranicza populację kotów żyjących w środowisku miejskim.

V. W miarę posiadanych środków własnych planujemy zakupić domki zimowe dla kotów czyli projekt „Lokum dla kotów”. Będą to również domki/budki drewniane, ocieplane z możliwością ich sezonowego sprzątania i czyszczenia.

1 thought on “Plany na 2018 rok”

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *