Podaruj zwierzakowi, a nie fiskusowi 1% swojego podatku!

Przekazywanie 1% podatku dochodowego organizacji pożytku publicznego (OPP)

Krok I.

Sprawdź, czy możesz przekazać 1 % podatku dochodowego organizacji pozarządowej (OPP) tzn. czy jesteś jednym z niżej wymienionych podatników:

1.  Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnik uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych); m.in. pracujący na etacie, umowie zlecenie lub o dzieło, prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych;
2.  Podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych; 
3.  Podatnik prowadzący działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19- procentowej stawki podatku;

4.  Emeryt lub rencista, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnisz PIT- 37 na podstawie PIT- 11 otrzymanego z ZUS.Podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczenie podatku przez pracodawcę nie mają możliwości przekazania 1%.

 

Krok II.

Wypełnij odpowiednie dla Ciebie zeznanie podatkowe w zależności od rodzaju osiąganych dochodów  – na przykład: PIT -37, PIT -36 lub PIT- 36L,  PIT- 38, PIT -28 i wylicz należny podatek.


Krok III.

1.  W dziale „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” wpisz nasz numer  KRS  0000291970.  W zeznaniu podatkowym PIT -37 (najczęściej składanym do Urzędu Skarbowego) jest to pozycja 122.
2.  W poz. „Wnioskowana kwota”  wpisz kwotę 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. 
3.  W następnej pozycji możesz uszczegółowić cel 1%, podać dodatkowe informacje co do rozdysponowania przekazanej nam kwoty - Urząd Skarbowy przekaże nam tę informację

4.  Jeżeli zaznaczysz kwadrat „Wyrażam zgodę” to Urząd Skarbowy przekaże nam Twoje dane a my wyślemy podziękowanie. 

Krok IV.

1.  Złóż zeznanie podatkowe do 30 kwietnia lub do 31 stycznia jeśli jesteś na „ryczałcie”. Zeznanie możesz wysłać pocztą – liczy się data stempla pocztowego- ale musisz skorzystać z usług Poczty Polskiej, nie możesz skorzystać z usług innego operatora.

2.  Jeżeli tak wynika z wyliczeń w zeznaniu, zapłać podatek
3. Twój wniosek o przekazanie 1% naszej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy zapłacisz w pełnej wysokości należny podatek. Najlepiej, gdy uczynisz to do końca okresu rozliczeniowego (czyli do 31 stycznia - dla ryczałtowców oraz do 30 kwietnia - dla pozostałych podatników). Jeśli jednak nie uda się zachować tego terminu, możesz zapłacić podatek później z odsetkami), masz na to dwa miesiące od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

 

DZIĘKUJEMY!

 Wpłać dowolną kwotę na nasze konto!

Każda złotówka jest ważna. Razem możemy więcej. Nasi mali przyjaciele będą Ci wdzięczni.

ING Bank Śląski:  70 1050 1605 1000 0023 4086 1638


Zostań wolontariuszem

Chcesz pomagać zwierzakom? Zgłoś się do nas, powiemy co Ty możesz zrobić dla nich.

ZAPRASZAMY!