W czerwcu 2007 roku z inicjatywy kilkunastu zapaleńców, miłośników zwierząt powstał Komitet Założycielski Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych "Cztery Łapy" w Jastrzębiu Zdroju.

Komitet Założycielski podjął trud zarejestrowania Stowarzyszenia, co ostatecznie zostało dokonane wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 6 listopada 2007 roku.
14 listopada 2007 na pierwszym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia wybrano władze Stowarzyszenia a więc Zarząd Stowarzyszenia, który na co dzień kieruje działalnością Stowarzyszenia oraz Komisję Rewizyjną. W październiku 2008 zmieniono nazwę Stowarzyszenia, które odtąd nazywa się Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery Łapy” w Jastrzębiu Zdroju.
W marcu 2009 Stowarzyszenie złożyło do Sądu Okręgowego w Gliwicach wniosek o przyznanie statusu organizacji pożytku publicznego.
W dniu 30 kwietnia 2009 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

Cele Stowarzyszenia:

1. Ochrona zwierząt, niesienie pomocy zwierzętom, szczególnie jej potrzebującym:
- pozostających czyjąś własnością, lecz traktowanych w sposób niehumanitarny;
- wolno żyjącym chorym oraz potrzebującym pomocy.
2. Uświadamianie lokalnych społeczności o prawach zwierząt, propagowanie odpowiedzialności za byt zwierząt udomowionych (zwłaszcza psów i kotów), przeciwdziałanie wszelkim formom okrucieństwa wobec zwierząt.
3. Działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, także na rzecz ochrony przyrody.

Dotychczasowe dokonania

1. Konkurs plastyczny:
Zorganizowano konkurs fotograficzno- plastyczny „Mój zwierzak” dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów, co zaowocowało wystawą najlepszych prac. Konkurs odbył się maj – czerwiec 2008 r.
2. Happeningi
Zorganizowano dwa happeningi połączone z pokazami psów ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Jastrzębiu Zdroju, mające na celu promowanie pomocy materialnej i żywnościowej dla schroniska dla bezdomnych zwierząt- sierpień i wrzesień 2008 r.
3. Obchody Światowego Dnia Zwierząt –
a) 03.10.2008 r. – Zorganizowano Dzień otwarty w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Jastrzębiu Zdroju dla dzieci i młodzieży szkolnej;
b) 01- 03.10.2008 .r - Wystawa zdjęć zwierzaków ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Jastrzębiu Zdroju w Cinema City w Rybniku;
c) październik 2008 r. – Prelekcje członków Stowarzyszenia na spotkaniach z młodzieżą na temat praw zwierząt i odpowiedzialnego podejścia do zwierząt.
Współpraca
1. W celu realizacji swoich zadań statutowych Stowarzyszenie współpracuje z władzami samorządowymi miasta Jastrzębie Zdrój oraz z placówkami oświatowymi.
3. Nawiązano współpracę z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku i oraz Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Żorach, co zaowocowało udziałem członków Stowarzyszenia w szkoleniach organizowanych przez te instytucje.
4. Stowarzyszenie przekazało na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Jastrzębiu Zdroju zebrane wśród członków Stowarzyszenia lodówkę, koce, kołdry (dla ocieplenia pomieszczeń dla zwierząt zimą) i inne przedmioty.
5. Nawiązano współpracę z Telewizją Kanon- Portal Regionalny, mającą na celu promowanie spraw Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Jastrzębiu Zdroju.